Tarief en vergoeding

Met ingang van 1 januari 2019 heb ik alleen een contract afgesloten met Zilveren Kruis. Dit houdt in dat wanneer ik een contract heb met jouw zorgverzekeraar, ik de declaratie rechtstreeks indien bij je zorgverzekering na sluiten van het dossier.

Wat als je verzekerd bent bij een zorgverzekering waarmee ik geen contract heb afgesloten?

Wanneer je bij een zorgverzekeraar bent verzekerd waar ik geen contract mee heb afgesloten, dien je zelf zorg te dragen voor vergoeding van onze gesprekken. Bij een naturapolis wordt niet het volledige bedrag vergoedt, bij een restitutiepolis waarschijnlijk wel. Vraag je zorgverzekeraar naar de voorwaarden. Aan het einde van de behandeling sluit ik je dossier en krijg je een factuur toegezonden die je zelf kan indienen bij de zorgverzekering. Deze factuur is het volledige bedrag van de behandeling, de tarieven staan hieronder vermeld. Ik heb sinds dit jaar een bewuste keuze gemaakt om nog meer contractvrij te werken. Contractvrij werken houdt in dat ik nog steeds volgens alle wettelijke eisen voldoe als zelfstandig psycholoog in de basis GGZ. De opgelegde regels van de zorgverzekeringen, die per zorgverzekering ook weer verschillen, hoef ik niet meer aan te voldoen. De ruimte die ik ervaar als GZ psycholoog om te werken zoals ik denk dat je als cliënt het beste bent geholpen is, heeft de doorslag gegeven. Meer informatie kan je hier vinden: https://contractvrijepsycholoog.nl.

Wat is verzekerde zorg?

Psychologenpraktijk Eos biedt generalistische basis GGZ voor lichte tot matige psychische aandoeningen en stoornissen. De website van de NZA beschrijft duidelijk de GGZ structuur: https://www.nza.nl/zorgonderwerpen/zorgonderwerpen/ggz/ggz-vormen/Basis-ggz/

Bij de opzet, uitwerking en financiering van de Basis GGZ wordt uitgegaan van zorgproducten. Er worden 4 prestaties onderscheiden (zie tabel). Deze producten zijn opgesteld vanuit de zorgvraag van de cliënt en het organiseren van zorg rondom de cliënt. Op basis van 5 criteria wordt bekeken welk product het beste past bij de zorgvraag van de cliënt, het zorgprofiel. Deze criteria zijn: de DSM diagnose, de ernst van de problematiek, het risico, de complexiteit en het verloop van de klachten.

Elk product kan bestaan uit diverse onderdelen, deze kunnen per cliënt verschillen. Bij elke cliënt is er sprake van een intake die bestaat uit diagnostiek, ROM (Routine Outcome Monitoring) en verslaglegging. Hiervoor staat gemiddeld 60 minuten contacttijd en 30 minuten indirecte tijd. Als de behandeling  start kan er naast de face-to-face contacten ook e-mental health ingezet worden, aanvullend onderzoek plaatsvinden of consultatie van een specialist. Een face to face sessie duurt 60 minuten, waarvan 45 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd (dossiervoering). Voor E-mental Health wordt over het algemeen een kwart tot half consult gerekend, afhankelijk van de tijd die ik besteed aan het lezen van de opdrachten en schrijven van feedback.

 • Code
 • 180001
 • 180002
 • 180003
 • 180005
 • Prestatie
 • Kort
 • Middel
 • Intensief
 • Onvolledig behandeltraject
 • omschrijving
 • lichte DSM stoornissen
 • matige DSM stoornissen
 • ernstige DSM stoornissen
 • onjuiste verwijzing of contact afgebroken na intake
 • maximumtarief
 • € 507.62
 • € 864.92
 • € 1356.25
 • € 207.19
 • tijd
 • ca 300 minuten
 • ca 500 minuten
 • ca 750 minuten
 • 0-120 minuten

Wat is niet verzekerde zorg?
Aanpassingsstoornissen, relatieproblemen, werkproblemen, enkelvoudige fobieën en een aantal seksuele stoornissen zijn uitgesloten. Ook geïndiceerde preventie van depressie, paniek- en angst en problematisch alcoholgebruik door GZ psychologen wordt niet vergoed.

Kan ik dan toch in behandeling komen?
Ook als de zorgverzekering niet vergoedt, kan je bij mij in behandeling komen. Voor niet verzekerde zorg kan een los consult worden geboekt, dit heet OVP, onverzekerd Product. Het tarief is  €100 per consult (60 minuten waarvan 15 minuten indirecte tijd). Bij relatietherapie kan er een dubbele sessie geboekt worden, de kosten zijn dan €100  per persoon. Je ontvangt hiervoor na de sessie een factuur per mail.

Budgetpolis
Als je een budgetpolis hebt afgesloten bij de zorgverzekeraar heb je kans dat de sessies niet gedekt zijn bij psychologenpraktijk Eos. Bij een budgetpolis zijn vaak een aantal GGZ instellingen gecontracteerd, psychologenpraktijk Eos valt daar niet onder. Ik adviseer je voor aanmelding in je polisvoorwaarden uit te zoeken of sessies vergoedt worden. Indien achteraf blijkt dat de zorgverzekeraar de sessies niet dekt, dan zijn de kosten voor eigen rekening.

Wettelijk eigen risico
Hou rekening met het wettelijk eigen risico. In het bovenstaande is het wettelijk vastgestelde eigen risico buiten beschouwing gelaten. Dit eigen risico geldt voor elke verzekerde in Nederland. Dit houdt in dat u in 2019 de eerste € 385,- van medische kosten in een jaar zelf moet betalen.

Afgezegde afspraken
Als de afspraak niet door kan gaan, dien je minstens 48 uur van te voren af te zeggen, het liefst per mail of sms. Bij te late afzegging wordt een consult in rekening gebracht a €75. Dit wordt niet vergoed door de verzekering.