Het behandeltraject

Werkwijze
Na aanmelding neem ik contact met je op om een afspraak te maken. Als we de afspraak hebben gemaakt, kan je het aanmeldformulier  invullen waar wordt gevraagd naar persoonlijke gegevens en je huidige klachten. In een aparte mail ontvang je een digitale vragenlijst over je huidige psychische klachten. Deze ontvang ik beiden graag voor het eerste gesprek (het aanmeldformulier via de mail op danielle @ ppeos.nl zodat ik me alvast kan voorbereiden.

Volgens de Wet BSN in de zorg is het verplicht je te legimiteren als je gebruik maakt van zorg. Bij het eerste gesprek dien je een wettelijk identiteitsdocument mee te nemen zoals een identiteitskaart of rijbewijs. Ook is het verplicht om een verwijzing van je huisarts mee te nemen bij het eerste gesprek. Zonder een verwijsbrief kan de behandeling niet bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd, dus zorg ervoor dat je deze meeneemt naar het eerste gesprek!

Intakegesprek
In het intakegesprek (dat 45 minuten face to face tijd is en 45 minuten voor het aanleggen van het dossier) onderzoek ik samen met jou wat er aan de hand is en hoe de behandeling eruit kan zien. Na het intakegesprek, wat soms over 2 sessies verdeeld kan zijn, stel ik samen met jou een behandelplan op. Hierin wordt omschreven wat de diagnose is, het doel van de behandeling, de behandelmethoden en de verwachte duur.

Behandeling
Na de intakefase gaan we doelgericht aan het werk. De behandeling bestaat deels uit psychoeducatie. Dit houdt in dat ik uitleg geef over hoe bepaalde klachten kunnen ontstaan, hoe ze in stand gehouden worden en op welke manier deze klachten kunnen verminderen of verdwijnen.
Naast psychoeducatie geef ik regelmatig praktische oefeningen mee om te leren anders met het probleem om te gaan en het geleerde in de praktijk te brengen. In onze sessies kan ruimte zijn voor verdieping om zo meer inzicht te krijgen in je klachten. In de behandeling worden specifieke psychologische behandelmethoden toegepast, afhankelijk van de problematiek. Hier kan je er meer over lezen.

DIS
Zorgverleners zijn door de overheid verplicht gesteld gegevens over patiënten en behandelingen aan te leveren bij het DIS (Het landelijke DBC informatie systeem). Het DIS ontvangt en beheert informatie over behandeltrajecten in de ziekenhuiszorg, ggz en forensische zorg en over trajecten in de basis-ggz. Het betreft gegevens uit de basisregistratie van zorgaanbieders over wat zij aan zorg geleverd en gedeclareerd hebben.

De data uit DBC’s die bij het DIS worden aangeleverd, zijn geanonimiseerd. Dit betekent dat er geen informatie van een individuele patiënt aan een diagnose en behandeling kan worden gekoppeld die naar die patiënt te herleiden valt. Het DIS stuurt deze verzamelde informatie naar verschillende afnemers die deze gegevens nodig hebben voor hun wettelijke taken zoals het Ministerie VWS en de NZA.

Wanneer je bezwaar hebt tegen het aanleveren van je gegevens, dan kan je dat aangeven. Tijdens het eerste gesprek onderteken je dan samen met mij een zogenaamde privacy-verklaring die je hier kunt downloaden. Ik zal je gegevens dan niet aanleveren.

ROM
Om de behandeling te meten verplichten zorgverzekeraars om ROM  uit te voeren. ROM staat voor routine outcome monitoring en meet gedurende de behandeling het verloop van de klachten en de tevredenheid van jou als cliënt. Aangezien de behandelingen kortdurend zijn, doen we in ieder geval een voormeting (bij aanmelding) en nameting (rond het laatste gesprek). Indien gewenst kan er ook een tussenmeting halverwege zijn. Met deze resultaten kunnen we beiden zien wat het effect is van de behandeling. De zorgverzekeraar vraagt om anoniem deze data te versturen naar Stichting Benchmark GGZ. De enige die er volledig zicht op hebben zijn jij en ik, anonimiteit is gewaarborgd. Gedurende de behandeling kan je aangeven of je bezwaar hebt tegen aanlevering.

Afronding
De behandeling wordt afgesloten met het bespreken van een terugvalpreventieplan en een evaluatiegesprek. Als het behandeldoel niet is gehaald, kijken we samen wat je nodig hebt om dat doel te halen. Een doorverwijzing naar de gespecialiseerde ggz is mogelijk, in overleg met je huisarts. Ik rapporteer de resultaten aan je huisarts alleen als je daar toestemming voor hebt gegeven.

Duur van de behandeling
Over het algemeen is de behandeling kortdurend, zo’n 5 tot 11 gesprekken.