Relatietherapie - Emotionally Focused Therapy (EFT)

’De nieuwe wetenschap van de liefde’, zo wordt de relatietherapie Emotionally Focused Therapy (EFT) van de Canadese psycholoog Sue Johnson genoemd. EFT is de meest effectieve vorm van relatietherapie.

EFT is gebaseerd op de hechtingstheorie van John Bowlby. Hij stelde dat een veilige hechting tussen moeder en kind cruciaal is voor een gezonde emotionele ontwikkeling van kinderen. Het uitgangspunt van EFT is dat ook volwassenen voor hun psychisch welbevinden baat hebben bij een veilige hechting. Waar kinderen voor koestering, troost en bescherming afhankelijk zijn van hun ouders, zijn volwassenen emotioneel gehecht en afhankelijk van hun partner. Een hechte relatie is een veilige haven, je voelt je geborgen, gewaardeerd en geliefd door je partner. Wanneer je relatie onder druk staat dan voel je dat je partner niet meer emotioneel beschikbaar is, je raakt in paniek, wordt boos, gaat aanvallen of trekt je juist terug.

Relatieproblemen treden vooral op als partners zich niet meer verbonden voelen. In EFT word gesproken over ‘duivelse dialogen’. Een duivels dialoog kan je omschrijven als een noodkreet. Je mist aandacht, geborgenheid, voelt je niet geaccepteerd of bent bang de ander te verliezen. Hierdoor kan je eisen gaan stellen of je vastklampen aan je partner, of juist je terugtrekken om jezelf in bescherming te nemen of verdere escalatie te voorkomen. De duivelse dialogen zijn beschermingsstrategieën om de angst tijdelijk te temperen, maar zorgen ervoor dat er steeds meer afstand ontstaat tussen jullie. Dit kan uiteindelijk zo groot worden dat geen van beiden zich nog veilig en geborgen voelt in de relatie.

De drie duivelse dialogen zijn ’zoek de boef’, ‘de protestpolka’ en ‘verstijf en vlucht’. Bij ‘zoek de boef’ gaat het om zelfbescherming. Een partner voelt zich bekritiseerd of kwetsbaar en gaat defensief reageren. Door elkaar vervolgens over en weer te beschuldigen en te veroordelen proberen beide partners de controle over hun gekrenkte gevoel terug te krijgen.
In de ‘protestpolka’ protesteert een partner tegen het gebrek aan bindingsgevoel door te klagen en kritiek te leveren op zijn of haar partner. De ander trekt zich dan terug, hij of zij uit zijn kritiek door te zwijgen. Partners die de ‘protestpolka’ dansen, klagen vaak over communicatieproblemen of constante spanningen.
Wanneer de kritische partner het opgeeft om de aandacht van de ander te trekken – na een vergeefse ‘protestpolka’ – vervalt de relatie in een vicieuze cirkel van ‘verstijf en vlucht’. De kritische partner wendt zich hierbij af, waardoor de partners alleen nog afstandelijk met elkaar kunnen omgaan.

De behandeling van EFT gaat in verschillende stappen die wij met elkaar doorlopen. Als eerste leer je het patroon binnen je relatie herkennen en beter begrijpen (de eerder genoemde duivelse dialogen). Je leert van jezelf en je partner wat onderliggende emoties en behoeften zijn. Niet jij of je partner is de oorzaak, maar jullie duivels dialoog is de gezamenlijke vijand.

Eigenlijk gaat het niet om de afwas die niet gedaan is of je partner die laat thuiskomt. Waar de ruzies eigenlijk echt over gaan is erkenning, begrip, vertrouwen en je gerespecteerd voelen. Als jullie de duivelse dialoog begrijpen, zal je merken dat de ruzies vaak minder heftig en bedreigend worden. De volgende stap in de therapie is het benoemen van je angsten en behoeftes en weer in contact te komen met elkaar. Ook worden oude pijnplekken besproken die in jullie relatie zijn ontstaan. Het kan moeilijk zijn om dit uit te spreken, in het verleden zorgde dit juist weer voor een ruzie. Ik steun jullie om je open te stellen naar de ander. Als je open staat voor elkaar, merk je dat je elkaar weer echt kunt horen en begrijpen.
De derde stap is uit je patroon stappen en leren hulp, steun en begrip te vragen aan de ander. In deze laatste fase van de therapie worden nieuwe oplossingen voor oude problemen gevonden.

Ik ben zeer enthousiast over EFT en merk dat mijn cliënten dat ook zijn. Op de site www.eft.nl kan je meer lezen over EFT, of filmpjes kijken over ervaringen met EFT. Steeds meer stellen die zich aanmelden zijn verwezen door andere stellen, voor mij een bevestiging dat EFT werkt.