EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing en is de behandeling om nare ervaringen te verwerken. Nare ervaringen zoals een ongeval, verkrachting, mishandeling of verlies (van een baan of geliefde) kunnen ertoe leiden dat je vast komt te zitten. Vast zitten in je gevoelens, gedachten en handelen. De therapie is door Francine Shapiro ontwikkeld om traumatische gebeurtenissen te verwerken.

Bij een beangstigende ervaring kunnen allerlei klachten ontstaan. Hierbij kan je denken aan nachtmerries, stress, somberheid, negatief zelfbeeld, angsten, slaapproblemen en vermijdingsgedrag m.b.t. de ervaring. Deze klachten kunnen gelijk na de traumatische gebeurtenis ontstaan, maar ook na enige maanden of zelfs jaren. Over het algemeen hebben deze klachten een zeer grote invloed op je dagelijks leven. Als er sprake is van een posttraumatische stressstoornis (PTSS) dan kan je zelfs merken dat het je niet meer lukt om je dagelijks leven vol te houden.

Irreëele angst is ontzettend invaliderend, omdat je merkt angstig te kunnen zijn op momenten dat er ‘niets’ aan de hand is. Je lijf reageert alsof er daadwerkelijk gevaar is, je raakt in paniek, gaat trillen en zweten en je wilt het liefst vluchten uit de situatie of merkt te verstijven.

EMDR is een kortdurende en geprotocolleerde therapie die erop gericht is herinneringen te desensitiseren (verzwakken). Je raakt de herinnering niet kwijt, maar merkt door EMDR dat deze je niet meer zo emotioneel maakt. Soms vervaagt of veranderd het beeld, maar soms blijft het ook gewoon hetzelfde. Door EMDR nemen de klachten af en kan je je dagelijks leven weer oppakken.

Bij EMDR wordt je gevraagd de traumatische ervaring opnieuw in gedachten op te roepen, in combinatie met een werkgeheugen belastende taak zoals het volgen van de vinger van de therapeut of klikjes horen op een koptelefoon. Door EMDR komt er vaak van alles in beweging, gedachten, beelden, herinneringen of lichamelijke sensaties. Door EMDR verliest dit langzaam z’n kracht waardoor het steeds makkelijker wordt om aan de gebeurtenis te denken.

Via de website www.emdr.nl is meer informatie te lezen en zijn filmpjes te zien.