Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

ACT wordt gezien als een nieuwe vorm van cognitieve gedragstherapie en is ontwikkeld door Steven C. Hayes. Cognitieve gedragstherapie gaat uit van de invloed van het denken op het gevoelsleven en het gedrag en viceversa.
In ACT wordt mensen geleerd zich te richten op zaken die ze op directe wijze kunnen beïnvloeden, zoals je eigen gedrag. Je leert om ongewenste gevoelens of gedachten te accepteren in plaats van ze te willen veranderen en je te richten op het ontwikkelen van voor jou zinvolle activiteiten. Vechten tegen onvermijdelijke zaken gaat uiteindelijke ten koste van een waardevol leven. In ACT gaat het om acceptatie van gedachten en gevoelens; op een andere manier met je gedachten omgaan en te ontdekken wat jouw waarden zijn van waaruit je wilt leven.

De behandeling heeft een aantal kernprocessen.

  • cognitieve defusie: het leren scheiden van cognities (kennis, ideeën of overtuigingen) en gedrag. Je hebt bepaalde gedachten en je kunt Psychologische flexibiliteitervoor kiezen om te doen wat deze gedachten zeggen, of niet.
  • mindfulness: de vaardigheid om oordeelsvrij in het hier-en-nu je ervaringen te observeren en te ondergaan, zonder actie te ondernemen om ervaringen te vermijden, te controleren of vast te houden
  • acceptatie: leren te stoppen met vechten tegen onvermijdelijke zaken in het leven, waaronder ook menselijk leed
  • zelf-als-context: het jezelf leren zien in context (samenhang) met je omgeving, je problemen zijn niet wie je bent
  • verhelderen van waarden: bepalen wat echt waardevol is in het leven, zoals gezondheid, relaties, vriendschap, ontwikkeling, spiritualiteit, creativiteit
  • bereidheid: om je gedrag stap voor stap te veranderen in de richting van de waarden waaraan je jezelf verbonden hebt

In ACT leer je vaardigheden om problematische gedachten en gevoelens te accepteren en het loslaten van de zinloze strijd tegen de klachten. In de behandeling brengen we jouw waarden in beeld en leer je stappen zetten om te gaan leven volgens jouw waarden.